Profil

Copenhagen Investor A/S investerer i udvalgte børsnoterede aktier, (erhvervs)obligationer samt fast ejendom.
Selskabet investerer generelt ikke for lånte midler, bortset fra moderat fremmedfinansiering af investeringsejendomme.

Copenhagen Invest A/S ejer 100% af kapitalen.