Profil

Copenhagen Investor A/S investerer i udvalgte børsnoterede aktier, (erhvervs)obligationer samt fast ejendom.
Selskabet investerer generelt ikke for lånte midler, bortset fra moderat fremmedfinansiering af investeringsejendomme.

Største aktionær er Copenhagen Invest A/S, der ejer 99,9% af kapitalen.