Profil

Copenhagen Investor A/S er et OTC-noteret selskab, der investerer i udvalgte børsnoterede aktier, (erhvervs)obligationer samt fast ejendom.
Selskabet investerer generelt ikke for lånte midler, bortset fra moderat fremmedfinansiering af investeringsejendomme.

Copenhagen Investor har ca. 60 aktionærer. Største aktionær er selskabets direktør, John Ladehoff Levin, der sammen med Copenhagen Invest A/S ejer mere end 50% af kapitalen.
Selskabets aktier handles på Dansk OTC børs, www.danskotc.dk, tlf. 75 61 21 66, hvor kurs, indre værdi og anden relevant information ligeledes kan følges.